Những loại người chỉ đợi người ta làm sao rồi nhảy vào kích thì sau cũng chẳng sống được yên lành đâ

Những loại người chỉ đợi người ta làm sao rồi nhảy vào kích thì sau cũng chẳng sống được yên lành đâu. Nhớ nhé ??
Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là bè ?
16/09/2021
Những loại người chỉ đợi người ta làm sao rồi nhảy vào kích thì sau cũng chẳng sống được yên lành đâ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất