Khi tôi gặp khó khăn họ đến để giúp đỡ

Khi tôi gặp khó khăn, họ đến để giúp đỡ
Khi tôi gặp thất bại, họ đến để động viên
Khi tôi cô đơn, họ đến để trò chuyện
Khi tôi thành công, họ đến để chúc mừng
Nhưng cớ sao
Khi tôi nằm Tây Ban Nha, họ ở nơi đâu mà không nghe máy :((.
P/s: Vui thôi, cảm ơn người đẹp Thu Quyên Nguyễn đã luôn đồng hành cùng bạn Cường :))
20/09/2021
Khi tôi gặp khó khăn họ đến để giúp đỡ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất