Bận công việc nhờ Chồng hẹn ký hợp đồng với người ta

Bận công việc , nhờ Chồng hẹn ký hợp đồng với người ta. Hợp đồng chưa ký xong vì một số chi tiết nhỏ không quan trọng nhưng chưa rõ cho nên phải hỏi tới hỏi lui rất mất thời gian, mỗi lần liên lạc lại rất khó khăn.
Vợ quyết định chuyển tiền đặt cọc trước khi ký hợp đồng. Thế là bên kia sợ quá chủ động liên lạc ký cái hợp đồng cái rẹt để kịp hợp thức cái khoản đền cọc nếu hủy hợp đồng.
Chồng hỏi : sao anh chưa ký HĐ mà em lại chuyển tiền.
Vợ: nếu người ta muốn gạt thì 10 cái bản hợp đồng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Em thà làm người chủ động bị gạt hơn là bị gạt một cách bị động ?
27/10/2021
Bận công việc nhờ Chồng hẹn ký hợp đồng với người ta

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất