Tuần trước đi cấy trên đồi về trên đường thầy cô hỏi các bạn là cây mạ là cây 1 hay 2 lá mầm

Tuần trước đi cấy trên đồi về trên đường thầy cô hỏi các bạn là cây mạ là cây 1 hay 2 lá mầm? Các bạn bảo chỉ thấy cây mạ có 1 lá còn không biết lá mầm là gì và 1 hay 2 lá mầm là sao cả. Thầy cô giao tiểu dự án cho mỗi bạn là về nhà gieo 10 hạt thóc và 10 hạt đậu đen để quan sát và ghi nhớ khái niệm "lá mầm" và phân biệt rõ "1" hay "2" lá mầm khác nhau thế nào. Trở về trường mỗi bạn được phát một túi giấy, bên trong các cô đã chuẩn bị và bỏ vào đó 10 hạt thóc và 10 hạt đỗ đen. Các bạn nhận hạt giống và đem về nhà. Chưa bao giờ mình thấy lũ trẻ tỏ ra yêu quí và tự hào khi nhận được hạt thóc tới thế. Cảm ơn mẹ Linh Thùy Bạch đã share ảnh. Rất vui vì thấy cả nhà Ong đã có những cảm xúc khó quên khi làm tiểu dự án đầu năm đi cấy này cùng nhau.
14/03/2019
Tuần trước đi cấy trên đồi về trên đường thầy cô hỏi các bạn là cây mạ là cây 1 hay 2 lá mầm
2 bình luận:
Bocap Bocap
14-03-2019, 02:02:39
Thi Thanh Huyen Le chị ơi
Nguyễn Phương
14-03-2019, 02:02:39
Hong Mai

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất