Ra chơi đá đeo đuổi theo đam mê thị trường có giá sẳn của đá đục trong

Ra chơi đá đeo đuổi theo đam mê thị trường có giá sẳn của đá đục trong , nạt liền thịt , mây , rạn , sớ đều có giá của nó hết mà !
Đâu phải cùng một loại là cứ giá cao đâu !
anh em cứ tham khảo giám những anh chị nhập hàng container về sẽ chắc đừng hỏi bọn cò mồi !
10/08/2017
Facebook: https://www.facebook.com/levanlen1982
Ra chơi đá đeo đuổi theo đam mê thị trường có giá sẳn của đá đục trong

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất