Nếu mà được chọn giữa Xấu Giỏi và Xinh Dốt thì tớ vẫn chọn giỏi

Nếu mà được chọn giữa Xấu-Giỏi và Xinh-Dốt thì tớ vẫn chọn giỏi ???
K thằng nào theo đuổi, k ai thèm yêu, k ai thèm lấy thì vẫn cứ phải giỏi đã, giỏi thì sẽ có sự nghiệp, có nhiều tiền. Có tiền chúng ta sẽ xinh đẹp hơn, tự chủ, độc lập.
Và ngẩng cao đầu kiêu hãnh với cuộc đời này!!!
Sây ô dê ???
Xấu méo thằng nào yêu thì lo cắm đầu mà làm đi nhá k k lẽ ngồi khóc đổ tại số ???
11/09/2019
Nếu mà được chọn giữa Xấu Giỏi và Xinh Dốt thì tớ vẫn chọn giỏi

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất