Làm thơ mà chẳng có tình, Thì sao có thể làm tình

Làm thơ mà chẳng có tình
Thì sao có thể làm tình... ra thơ?
Dạo này cứ thấy lơ ngơ
Hình như lâu lắm mình chưa làm gì...
(Đọc thơ tôi - cấm hihi
Đêm về giở chứng làm gì đó nghe)
21/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/thinh.hien.50
Làm thơ mà chẳng có tình,  Thì sao có thể làm tình

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất