Đất nước chúng ta có bao nhiêu m2 đường giao thông nhỉ? Nếu tập trung xây dựng và phát triển món này

Đất nước chúng ta có bao nhiêu m2 đường giao thông nhỉ? Nếu tập trung xây dựng và phát triển món này thì chúng ta có lẽ chả phải giải phóng m2 mặt bằng nào để xây dựng các nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện mặt trời nào nữa, cứ lòng đường mà làm thôi. Mà phủ kín được hết các lòng đường chính thì có mà thừa điện và sẽ phải lo xuất khẩu ấy chứ.
23/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/thinh.hien.50
Đất nước chúng ta có bao nhiêu m2 đường giao thông nhỉ? Nếu tập trung xây dựng và phát triển món này

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *