Chưa hiểu đốt cháy khét thật sự nghệ thuật này chưa cảm thụ dc ! Ong anh kêu làm thì làm thôi

Chưa hiểu đốt cháy khét thật sự nghệ thuật này chưa cảm thụ dc ! Ong anh kêu làm thì làm thôi, củng may ngay trước phá nhiều nên lấy cái khò ra quốc đại !
14/03/2018
Facebook: https://www.facebook.com/levanlen1982
Chưa hiểu đốt cháy khét thật sự nghệ thuật này chưa cảm thụ dc ! Ong anh kêu làm thì làm thôi

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất