Cả nhà ơi, em cần lắp 4m2 sàn gỗ, ai biết hoặc quen của hàng nào lắp ngay được thì cứu em với ạ

Cả nhà ơi, em cần lắp 4m2 sàn gỗ, ai biết hoặc quen của hàng nào lắp ngay được thì cứu em với ạ.
Gấp gấp nên đa tạ cả nhà (mầu na ná thế này là được ạ)
21/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/diep.dangngoc
Cả nhà ơi, em cần lắp 4m2 sàn gỗ, ai biết hoặc quen của hàng nào lắp ngay được thì cứu em với ạ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất